Núm vặn hơi nước và nước nóng làm bằng gỗ phong và thép La marzocco Linea ( Maple wood knob set )

Hãng: Kien Nam Stradimex
- Núm vặn hơi nước và nước nóng làm bằng gỗ phong và thép. - Được thiết kế, phát triển và thử nghiệm bởi bộ phận R&D của La Marzocco để phù hợp với các tiêu chuẩn hiệu suất đã làm...
9.619.000₫
- Núm vặn hơi nước và nước nóng làm bằng gỗ phong và thép.
- Được thiết kế, phát triển và thử nghiệm bởi bộ phận R&D của La Marzocco để phù hợp với các tiêu chuẩn hiệu suất đã làm cho linea Mini nổi tiếng khắp thế giới
BARISTA SHOP VIỆT NAM
Nội dung tùy chỉnh viết ở đây