Tuyển Dụng Nhân Sự

Tuyển nhân viên kỹ thuật

Đăng ngày  10/02/2017
bởi Admin

Tên Công ty: Công ty TNHH TM XNK KIẾN NAM - COPEN COFFEE Số lượng tuyển: 2 Lĩnh vực ngành nghề: - Điện - điện tử, Cơ điện, Điện công nghiệp

Đọc thêm