NESPRESSO CITIZ C110

Hãng: ITALIA
NESPRESSO CITIZ C110 Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm   • NESPRESSO Citiz năng C110  • 19 Bar, tự động  • Viên nang, Compact cỡ
11.000.000₫

NESPRESSO CITIZ C110

NESPRESSO Citiz C110

Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm

 

• NESPRESSO Citiz năng C110 
• 19 Bar, tự động 
• Viên nang, Compact cỡ

BARISTA SHOP VIỆT NAM
Nội dung tùy chỉnh viết ở đây