KRUPS – DELONGHI ESSENZA

Hãng: Đang cập nhật
Capsule : Nespresso
7.800.000₫

KRUPS – DELONGHI ESSENZA

Capsule : Nespresso

Color : Black

Boiler : 1L

Pressure: 19 bars

Dimension : 22 x 34 x 32 cm

Weight: 3,2kg

Power: 1260W

BARISTA SHOP VIỆT NAM
Nội dung tùy chỉnh viết ở đây