Đầu bơm áp lực máy pha cà phê Faema(Rotary Vane Pump Faema)

Hãng: ITALIA

Rotary Vane Pump Faema Ø 3/8"
Part No.: 50219
Description: Rotary Vane Pump Faema Ø 3/8"

6.350.000₫

Part No. 50219
Description Rotary Vane Pump Faema Ø 3/8" (thread size chart)
Price $179.66
Weight 1.08 kg
Details Flange Connection
Equipped With Balanced Bypass
Connection Ø 3/8" Gas
BARISTA SHOP VIỆT NAM
Nội dung tùy chỉnh viết ở đây