Phiểu máy xay cafe Fiorenzato (Fiorenzato Hopper)

Hãng: Fiorenzato
Phiểu máy xay cafe Fiorenzato (Fiorenzato Hopper) Fiorenzato Hopper (1.5kg) sử dụng cho F5, F64E, F71DK, F63EK .v.v.
2.800.000₫

Phiểu máy xay cafe Fiorenzato (Fiorenzato Hopper)

Fiorenzato Hopper (1.5kg) sử dụng cho F5, F64E, F71DK, F63EK .v.v.

BARISTA SHOP VIỆT NAM
Nội dung tùy chỉnh viết ở đây