Công tắc áp suất máy cafe group nhỏ

Hãng: BFC
Công tắc áp suất máy cafe group nhỏ Mater XP110 Pressure Switch
2.800.000₫

Công tắc áp suất máy cafe group nhỏ

Mater XP110 Pressure Switch

BARISTA SHOP VIỆT NAM
Nội dung tùy chỉnh viết ở đây