Bộ đếm lưu lượng nước điện tử (Volumetric Flowmeter)

Hãng: ITALIA

Part No.: 50793
Description: Volumetric Flowmeter Gicar Ø 1/8" FF

4.315.000₫

Part No. 50793
Description Volumetric Flowmeter Gicar Ø 1/8" FF (thread size chart)
Price 4,315,000 vnd
Weight 0.287 kg
Details Connection Ø 1/8"ff
BARISTA SHOP VIỆT NAM
Nội dung tùy chỉnh viết ở đây